Startlektion (Personbil)

690,00 kr

  • Elev utan förkunskaper
  • 50 min/körlektion + 10 min feedback/planering
  • Grunder och manövrering
  • Elevanmälan ingår
  • Manuell & Automat
  • Gäller endast elever som inte är inskrivna